Další důležité INFORMACE

21.06.2020 22:42

1/ Ten, kdo si ještě nevyzvedl pomůcky ze školy / kufřík na VV, sáček od lavice, cvičební úbor /, dostavte se,     prosím, do školy do čtvrtka 25. 6. - dopoledne. Prozvoňte mě a já vám věci přinesu ke vchodu.     Nezapomeňte     s sebou vzít klíčky od šatní skříňky s nepoškozenou visačkou / s číslem skříňky /.

2/ Je třeba také vyzvednout vše, co mají děti ve družině / po domluvě s paní vychovatelkou Filipovou /.

3/ Prosím, všichni uschovejte pracovní sešity z ČJ, M, NS, malé sešity a čteníčka. Nic nevyhazujte. Děti si vše     přinesou v září do školy. Budeme opakovat a doplňovat v sešitech učivo, které jsme přesunuli do 4.     ročníku.

    Učebnice se budou odevzdávat až v září, prosím, zkontrolujte, vygumujte a slepte učebnice, abychom je v     pořádku odevzdali a mohli přebrat jiné, do 4. třídy.

4/ Prosím všechny rodiče o kontrolu školní pokladny - zůstatku na účtu. Doplňte, prosím, tak, aby bylo na     vašich     účtech 1000 Kč na uhrazení pracovních sešitů do 4. třídy. Děkuji.

Velice  Vám všem děkuji za spolupráci, přeji klidný týden a těším se v pátek na naše setkání se třídou.

                                                                                                                    R. Dobíhalová