Co bylo na třídních schůzkách

24.09.2019 18:07

Plán třídní schůzky 5.B

1. Uvítání + podpisy (zapsat změny)

2. Vzdělávání

 • Opravy!!!!  - zaměřit se na ně, dělat podle určených pravidel (II. stupeň – chtějí opravy takto)
 • Oblečení na tělocvik i na zimu
 • Lepidla s sebou v taškách, nebo v penálu
 • Učení + sešity v lavici, nebo u mě (na víkendy si je mohou brát domů)
 • Individuální přístup v případě úkolů (zavolat, napsat, když děti nestíhají, nebo jsou rodinné akce)
 • Rozsazení takto, protože musím mít děti vepředu s individuální péčí
 • Kniha Staré řecké báje - bude možno půjčit ze školní knihovny
 • Sebastián (kdo tady nechal?) - zjistit, čí je
 • Omlouvání na delší výjezdy (lístek k podepsání k paní ředitelce)
 • Předávání dětí z ruky do ruky (pouze o poloední přestávce mohou jít samy, ale lístek s omluvou dát třídnímu)
 • Vybavený penál (více per, propisek, ořezané tužky)
 • Taška u lavice může být (mohou tam mít pravítka, aby neměly nepořádek v lavicích)
 • Neodbývat psaní – budu s nimi více psát (příprava na II. stupeň)
 • Žvaní, pokřikují, nedávají pozor - upozornit na to, aby se děti zklidnily a v hodině nerušily
 • Umět násobky, vyjmenovaná slova
 • Pokud budou rodiče chtít adresy webů, ukázek – dám na web
 • PŘEČÍST KAŽDÉ DVA MĚSÍCE NOVOU KNIHU A ZAPSAT DO ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU

3. Chování

 • Neodmlouvat učitelům
 • Neničit lavice
 • Klíče u sekretářky – chodí bosi
 • Záchody – chovat se slušně, neházet papíry, pokud tam někdo něco ničí, nahlásit dozorujícímu učitel

Ostatní

 • Bruslení –(prosinec – leden) - UPŘESNÍM
 • Mobily (viz výlet + chování na výletě - děti i přes můj výslovný zákaz hrály hry - TO NEBUDU TOLEROVAT)
 • Pokladna – doplňovat do 500 Kč – (listopad exkurze do muzea Karla Zemana - budeme zase platit)
 • Ředitelské volno (ČT, Pá – 31.10., 1.11. – po podzimních prázdninách)
 • Veškeré změny v rodině hlásit (změna adresy, příjmení, soudního rozhodnutí o péči, pojišťovna, telefonní čísla atd.)
 • Školní řád  - opětovné připomenutí důležitých statí
 • Ztráty a nálezy u paní Jany Svatoňové dole v kanceláři
 • Výlety a exkurze - seznámení - dvakrát divadlo, dvakrát exkurze (Vyšehrad, Muzeum Karla Zemana), závěrečný výlet Krkonoše
 • Spaní ve škole (v červnu?)
 • 1600 Kč zbylo (dáme na Mikuláše)
 • Parlament (Štěpán S. a Natka H. členové - schůzky každý čtvrtek)
 • Možnost kroužku informatiky - UPŘESNÍM
 • Knihovna - KOUPENY KNIHY ZA 60 000 (budu žádat každý půlrok znovu)
 • Doučování (po domluvě - UPŘESNÍM
 • 60. výročí školy – Den otevřených dveří - pátek odpoledne - UPŘESNÍM
 • Fcb školy – nyní neaktivní
 • Fotky dětí – zatím v mobilu
 • Nové patro uděláno
 • Nová paní ředitelka ŠJ pí. Pínová? asi
 • Mlíčka + ovoce v pátek - prohlédnout tašky, aby jim tam nezůstalo přes víkend