Charitativní koncert pro Nalutaayu

28.01.2016 08:30

V roce 2009 naše škola na výzvu členů žákovského parlamentu adoptovala devítiletou ugandskou dívku Nalutaayu Zamu. Každý rok posíláme na účet arcidiecézní charity Praha sponzorský dar ve výši 7000 Kč. Tato částka zajistí adoptovanému dítěti možnost navštěvovat školu, kde bude mít hrazeno jedno jídlo denně, školní uniformu (která je v Ugandě povinná), učebnice a jiné školní pomůcky. Malá část vybraného finančního daru pomáhá rozvoji místní komunity, což v dané oblasti zahrnuje vzdělávání dospělých a nákup pomůcek k provozování živnosti. Všechny tyto aktivity jsou řízeny českou charitativní organizací, která v Ugandě postavila nejenom školu, která je sponzorována finančními dary z naší země, ale i českou nemocnici.

Dne 28.1. 2016 se vydává pololetní vysvědčení. U nás se bude v té době také konat jiná akce. V dopoledních hodinách vystoupí žáci i žáčci naší školy s připraveným programem v tělocvičně školy. Přehlídka pěveckých, tanečních i recitačních výkonů se koná jako "Charitativní koncert Pro Nalutaayu". Dobrovolné finanční dary, které budou v rámci této aktivity vybrány, budou součástí finančního daru pro adopci na dálku.

Na programu "Charitativního koncertu pro Nalutaayu" dne 28.1.2016 bude zpívání písní s kytarou i za doprovodu karaoke, taneční vystoupení, country tance (pod vedením paní učitelky Dobíhalové) a nově i dogdancing. Zúčastní se žáci od prvního až po osmý ročník. Přípravu celého koncertu i zabezpečení zvukového zázemí mají na starost žáci devátých tříd.