Český jazyk

03.05.2020 09:50

Tento týden si zopakujte v učebnici podle tabulky na str. 66 nahoře větné členy holé, rozvité a několikanásobné a na str.67 shodu přísudku s několikanásobným podmětem. Ke kontrole prosím 67 /25, doplňujete koncovky sloves. Termín odevzdání do čtvrtka do 15 hodin.