český jazyk do 7.4.

31.03.2020 19:25

Milí žáci, jste s prací hotovi?Doufám, že ano a můžeme pokračovat dále. Budeme se věnovat dále přídavným jménům. Z 5. ročníku byste měli umět rozpoznat přídavné jméno tvrdé, měkké a přivlastňovací(tabulka s. 55) Na další procvičování vyberu  jen některá cvičení, ale můžete jich samozřejmě udělat více.

1. přídavná jména tvrdá - přečíst tabulku s. 58, do ŠS 58/3,4 , dále se podívejte na změnu souhlásek  v 1.+5.p mn. č. rodu mužského životného u vzoru mladý - tabulka s. 59 nahoře,cv. 7a mi můžete poslat na můj e-mail (dana.slaninova@zssidliste.cz), abych věděla, že něco děláte. Dále bych chtěla, abyste si zkusili udělat jazykový rozbor s.59 dole - úkoly 1,2,3 k větě. Případné dotazy mi napište. Některá přídavná jména tvrdá mají jmenné tvary - viz tabulka s. 60, přečtete si ji a do ŠS si vypracujte s.60/3 - stačí napsat správný tvar v závorce. S.60/4,5 - př.

2. přídavná jména měkká - vzor jarní (v koncovkách píšeme vždy měkké í)- orlí, cizí, ryzí,...S.61/4 mi můžete také poslat (pozor, přídavné jm. tvrdá a měkká jsou namíchaná),věty psát nemusíte.S.61/5 do ŠS

3.přídavná jména přivlastňovací - s. 62 projděte si tabulky, důležitá pro pravopis je tabulka s. 63 nahoře. Pro rychlé určení i/y používejte matčini/matčiny př. 62/1 otcovi kamarádi přišli(řeknu si matčini kamarádi), otcovy kamarády jsme pohostili (matčiny kamarády jsme pohosili)pokračujte dál v tomto cv., napište do ŠS.

4.PSč. 2 - s.3/2,3 + přídavná jména můžete opět procvičovat i na internetu. Mějte se a práce mi pošlete 

 

 

 

 

 

 

Sem můžete vložit nový nebo přetáhnout existující obsah.

Pro nápovědu jak začít klikněte zde