Český jazyk 11.5. - 15.5.

09.05.2020 20:55

Práci budou vypracovávat jen ti, kteří nebudou chodit do školy. 

Zopakujete si dle tabulek na str. 69 nahoře a 70 nahoře větu dvojčlennou, jednočlennou a větný ekvivalent. Ke kontrole vypracujete a pošlete 71/9 - vždy opíšete větu a vedle napíšete D, J, VE ( Dvojčlenná, Jednočlenná, Větný Ekvivalent).

Sloh - v učebnici na str.113 si zopakujete životopis, opíšete si tabulku. Pak vytvoříte svůj fiktivní životopis - představíte si, že je vám 30 - 40 let.

Literatura - vypracujete a ke kontrole pošlete zápisky Josef Kainar a Jaroslav Seifert , přečtete si básně na str. 119 - 121.

Termín odevzdání práce je nejpozději v pátek 15 hodin.