Bylo vaše dítě na horách a jste pojištěni u VOZP?

14.03.2017 15:08

Pojišťovna VOZP vám nabízí příspěvek!

Citace z https://www.vozp.cz/cs/klient/program-preventivni-pece/:

Program "Děti"

1.1 Ozdravné pobyty pro děti organizované výhradně základní školou

Jedenkrát za dobu povinné školní docházky může být poskytnut příspěvek do výše 1.000 Kč na ozdravný pobyt (lyžařský výcvik, škola v přírodě), který trvá v místě ozdravného pobytu nepřetržitě nejméně 5 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu.

Pozn.: U příspěvků na ozdravné pobyty organizované školou se lhůta 90 dnů pro předložení žádosti o příspěvek počítá ode dne následujícího po dni ukončení ozdravného pobytu, jak vyplývá z potvrzení školy.