Bruslení

22.01.2019 00:02

V tomto školním roce už jsme stihli absolvovat plavecký výcvik v Benešově a v prosinci také bruslení. Tyto aktivity probíhaly v rámci tělesné výchovy. Bruslení jsme si moc užili. Od první třídy udělali všichni žáci veliký pokrok a zaslouží velikou pochvalu. Moc děkujeme všem rodičům, kteří nám pomáhali zavazovat brusle, všem, kteří s námi bruslili i Yvetčině mamince za pravidelné "zásobování" dobrotami a teplým čajem. Velké díky.