Branný den

08.06.2016 12:41

13.6.2016 budeme mít branný den, děti přijdou ve sportovním oblečení.S sebou jen penál,svačinu a jeden obvaz.Během dopoledne a to třetí vyučovací hodinu proběhne zdravotní kurz - teorie a čtvrtou hodinu praxe v malé tělocvičně.Po obědě pokud to počasí dovolí půjdeme do přírody.Zdavotní kurz je placen z peněz SRPZŠ.