Branný den

13.06.2016 08:00

V pondělí 13. 6. se 6. A zúčastní plánovaného Branného dne na ZŠ Sídliště. Jsou v plánu různé aktivity týkající se zdravotní a dopravní výchovy, první dvě vyučovací hodiny proběhnou podle běžného rozvrhu, vyučování končí také běžně podle rozvrhu v 15,20h.