AJ - Štětinová - práce do 17.4.

15.04.2020 16:09

Pokračujte v 7.lekci dle dříve uvedených pokynů.

Do školního sešitu si napište: He´s got - on má She´s got - ona má

Nakreslete si dva obrázky. Jeden "mužský" - tatínek, bratr, jeden "ženský" - maminka, sestra.

Obrázky popište každý dvěma větami. Použijte slovíčka 7.lekce. (např. On má modré oči. Ona má dlouhé vlasy)

Ofocené mi prosím pošlete na můj mail.

Děkuji za spolupráci.