AJ - Štětinová - do 7.6.

01.06.2020 18:26

Uč.str.36 - poslechnout, pak si do školního sešitu opsat otázku 3a a odpovědět na ní. Cv.3b - věty opsat a doplnit T, F, it doesn't say, věty F opravit dle textu.Podívat se na video, vypsat si 5 provás zajímavých vět a přeložit. Ofocené poslat mailem.

Poslech: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/audio?cc=cz&selLanguage=cs

Video: https://www.youtube.com/watch?v=3CGh8f_utWM