AJ - Štětinová - do 14.6.

09.06.2020 21:16

Učebnice str.58 dole - vyberte si 3 osoby a každou popište 3 větami. Používejte výrazy boy, girl, woman, man, is, has got, is wearing...