AJ Navrátilová

20.05.2020 20:18

Výuka on line každou středu 10.30-11.15,   https://meet.jit.si/8.BNavraAJ

Probíráme 2. lekci, budoucí časy:  „will“ a „be going to“ (velmi doporučuji podívat se na gramatiku 2. lekce vzadu v PS)

Za domácí úkol vypracujte v PS cv. 5/21, a pošlete mi ofocené strany vašeho PS 2 A - C (str. 14-19) na e-mail: bohumila.navratilova@zssidliste.cz

Opět připomínám, že časopis Gate (duben 2020) si lze vyzvednout ve výdejovém okénku školy, nebo si ho můžete prohlédnout on-line na adrese https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/G-CZ-MAG-2020-04.pdf

Květnové číslo Gate: zatím pouze on-line na https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/G-CZ-MAG-2020-05.pdf