AJ Navrátilová

07.05.2020 10:50

Dokončili jsme U 4:

za domácí úkol si zopakujte slovíčka této lekce, hlavně slovesa, u udělejte si krátký test:

1/ klikněte na Level 1 | Project Fourth Edition | Oxford University Press,

2/ vyberte Unit 4 a udělejte si Test

3/ zapište si skóre

V rámci opakování si podle zájmu můžete na výše uvedené adrese procvičit on-line i slovní zásobu (vocabulary), výslovnost (pronunciation), poslech (listening) a gramatiku (grammar)

 

Poznámka:

na níže uvedené adrese lze poslouchat nahrávky k učebnici i pracovnímu sešitu, můžete si tedy dodělávat poslechová cvičení. CD s poslechem k PS je jeho součásti, pokud jste ho ztratili, využijte tento odkaz.

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/ a potom vybrat Project Third Edition edition 1