AJ Navrátilová

23.04.2020 10:28

V dnešní hodině jsme si v PS doplnili poslechová cvičení 1/52, 1/54 a 1/55. Zopakovali jsme si dny v týdnu a spelling.

Úkoly do 30.4.: všechna cvičení v PS str. 52-57  + opakovat slovíčka lekce 6