"ŠKOLA BY MĚLA BÝT MÍSTEM SETKÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE, 

           MĚLO BY TO BÝT BEZPEČNÉ MÍSTO, KDE BUDOU DĚTI

           ZÍSKÁVAT KVALITNÍ VĚDOMOSTI A ZÁROVEŇ SE UČIT

           SOCIÁLNÍMU CHOVÁNÍ"

Aktuality

29.08.2019 13:06
V pondělí 2.9. 2019 začíná nový školní rok. Přejeme všem žákům hodně úspěchů a spokojenosti při získávání nových vědomostí a dovedností a to i v nových moderních prostorách, které jsou pro žáky ...
23.08.2019 11:43
Převod finančních prostředků na účet Číslo účtu (ČÚ): 20001-326617369/0800 Variabilní symbol (VS) je: telefonní číslo rodiče Specifický symbol je IČ školy (SS): 47082917 Prosíme Vás o správné...
27.05.2019 15:50
Ve čtvrtek 20.06.2019 v učebně č.13 se v 16.00 hodin uskuteční schůzka s rodiči budoucích prvňáčků. Na programu bude především rozdělení dětí do tříd a informace k organizaci školního roku...
26.04.2019 18:12
Základní škola pořádá pro rodiče žáků dne 29. 4. 2019 besedu na téma "Kybernetické prostředí - bezpečné chování na sociálních sítích." Přednášku povede poručík Kriminálního oddělení PČR Benešov....
23.04.2019 14:06
Ve dnech 13.-17.5. bude probíhat ve všech třídách sběr papíru. Kontejner bude přistaven v areálu školy.                Děkujeme za spolupráci.
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>