"ŠKOLA BY MĚLA BÝT MÍSTEM SETKÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE, 

                MĚLO BY TO BÝT BEZPEČNÉ MÍSTO, KDE BUDOU DĚTI

                ZÍSKÁVAT KVALITNÍ VĚDOMOSTI A ZÁROVEŇ SE UČIT 

                SOCIÁLNÍMU CHOVÁNÍ"

Aktuality

21.05.2021 12:01
Zbývající Zápisové lístky na osmilétá gymnázia budu vydávat zákonným zástupcům žáků výhradně po předcházející telefonické domluvě v době mimo mé vyučovací hodiny. Děkuji za pochopení. Mgr. Valerie...
20.05.2021 11:04
Vážení rodiče. Vzhledem k tomu, že výsledky přijímacího řízení na osmiletá gymnázia byla zveřejněna před chvílí, upravuji termíny pro vydávání Zápisových lístků tak : dnes od 15.30 do 16.00, zítra od...
14.05.2021 18:04
 Vážení rodiče, od 17. 5. 2021 bude obnovena prezenční výuka pro všechny žáky bez rotací, nově se již také nemusí zachovávat homogenita skupin. Výuka bude probíhat podle rozvrhů...
13.05.2021 09:03
Vážení rodiče. Zápisové lístky ke studiu na osmiletých gymnáziích budu vydávat výhradně zákonným zástupcům žáků, případně jimi pověřené zletilé osobě. Podmínkou je přijetí žáka ke studiu.  Budu...
07.05.2021 13:25
Upozorňujeme zákonné zástupce budoucích prvňáčků, že od 6. 5. 2021 do 31. 5. 2021 si mohou v kanceláři školy vyzvednout ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ k základnímu vzdělávání, eventuálně ROZHODNUTÍ O...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>