Žákovský parlament rok 2017/2018

Předseda: Helena Kříženecká
Místopředseda: A. Melicharová
Nástěnka: F. Benakša, Z. Blažková, K. Bártíková, K. Hostková
Členové:
5.A
5.B
5.C
6.A Žalmanová, Fiala
6.B Štěpánová, Dojáčková
7.A Šmalclová, Štipláková
7.B Blehová, Střádalová
8.A Havlíčková,
8.B Venderová, Kůstková
9.A Kladivová, Hostková, Kříženecká
9.B Blažková, Melicharová
 

Schůzky každou středu o velké přestávce ve třídě č. 13.

Plán práce žákovského parlamentu na školní rok 2017/2018

Říjen 
Halloween - strašidelná cesta pro 1. a 2. stupeň
                 - soutěž o nejlépe namaskovanou (nalíčenou) příšeru
                 - soutěž i na stránkách facebooku
 
Listopad
Prodej adventních věnců - pomoc při realizaci
Prodej školního časopisu
 
Prosinec
Vánoce - Soutěž o nejlepší zimní výzdobu ve třídě
             - Čert a Mikuláš na naší škole
             - O nejhezčí stromek
             - o nejhezčí vánoční přání?
 
Leden
Světový den manželství - najdeš páry, co spolu dlouho vydržely?
                                       - napíšeš o nich pár slov?
                                      - manželské noviny
 
Únor
Valentýnská pošta
Masopust?
 
Březen
Jaro - jarní výzdoba
 
Duben
Apríl
Velikonoční výstava - pomoc při realizaci
Čarodějnice - pálení
                    - čarodějnická cesta
 
Květen
Měsíc lásky - umíš složit krásnou báseň, či vyznání?
 
Červen 
Den dětí - pohádková cesta
Sportovní klání mezi třídami (2. stupeň)
 

 

 

 

Plán práce žákovského parlamentu 2015/2016

Předpokládané akce:
 • Výroba školního časopisu ( do konce listopadu)
 • Pomoc při realizaci výstavy adventních věnců (do konce listopadu)
 • Halooween
 • Prodej školního časopisu - zisk z prodeje bude přidán k penězům na adopci (do prosince)
 • Mikuláš - zajistí členové parlamentu z nejvyšších ročníků pro třídy 1. stupně (prosinec)
 • Dopis Nalutaye - vánoční přání, dopis psaný anglicky, obrázky dětí a fotografie z akcí školy (prosinec)
 • Zaplacení peněz na adopci (do poloviny prosince)
 • Koncert pro Nalutayu - v tělocvičně školy, vybrané dobrovolné vstupné podpoří finance na adopci (kdykoliv ve školním roce)
 • Soutěž "O nejhezčí vánoční stromek ve třídě" - kategorie ozdob vlastnoručně vyrobených, kategorie ozdob koupených (prosinec)
 • Pomoc při karnevalu dětí 1. stupně (leden)
 • Valentýnská pošta  (únor)
 • Akce k oslavě Velikonoc - červená je barva života (březen - duben)
 • Den čarodějnic - táborák u školy, cesta úkolů (30. duben)
 • Den dětí - pohádková cesta pro 1. stupeň (1.červen)
 • Sportovní klání tříd 2. stupně (květen - červen

 

Plán práce žákovského parlamentu 2014/2015

Žákovský parlament na naší škole funguje již devátým rokem. Cílem žákovského parlamentu je podílet se na tvorbě lepšího prostředí ve škole a to formou akcí sportovního či společensky kulturního zaměření.

 

Rok 2014 - 2015

Leden 2014

Petra Havlíčková přebírá vedení parlamentu po zesnulé Haně Čadilové

29. 1. 2014 

pomoc dětí z parlamentu při karnevalu, který pro 1. stupeň pořádá Domeček Vlašim (tuto akci mají na starost deváté třídy v čele s Danielem Dondou)

Únor 2014

Valentýnský týden

- krabice pro přáníčka

- valentýnské hlídky (probírání přáníček, vyřazování nevhodných)

1.duben 2014

Aprílový den, Den naruby

- jednotlivé třídy na 1. stupni (učitelé se stanou žáky, děti vyučují)

- děti se pohybují ve škole v oblečení naruby

- 9. roč. sledování internetové televize Streamu – 1. duben – Den, kdy se slaví apríl

30. duben 2014  Den čarodějnic

- 1. stupeň jednotlivé třídy v čarodějnickém oblečení (i učitelé)

- „čarodějnická cesta“ v areálu školy

- pálení čarodějnic v areálu školy

 

7. květen 2014 Charitativní koncert pro Nalutaayu Zamu

Hudební vystoupení na téma Muzikály a filmová hudba

- pro žáky a pro rodiče (finanční příspěvek pro Nalutaaya Zamu)

- zúčastnit se mohou žáci všech ročníků

30. květen 2014 Sportovní den k oslavě dne dětí

- 2. stupeň

- házená, odbíjená, florbal, fotbal, přehazovaná (6. - 7. ročník)

Poslední schůze parlamentu dne 19.6. 2014

- hodnocení a slovní pochvaly

- nástin vývoje parlamentu v příštím roce

Pochvaly za činnost v parlamentu s knižní odměnou

Daniel Donda  9.C

Jan Dobiáš

Pochvala se sladkou odměnou za pomoc s audiovizuální technikou při přípravě charitativního koncertu

František Brýl  9.C

 

 

Schůzky a členové žákovského parlamentu rok 2014/2015

Schůzky:   každý týden ve čtvrtek

Předseda:  M. Málek

Zástupce:   A. Hásková   počet členů 24 (od 5. - 9. ročníku vždy dva žáci)

Nástěnkářky a hlasatelky: A. Karasová, E. Nováková, A. Pošvecová

Členové:

5. A       E. Zejdová, J. Brandl

5. B       S. Venderová, N. Venderová, Z. Čadilová

6. A       H. Kříženecká

6. B       D. Pastorek, A. Melicharová

6. C       F. Novotný, V. Šimáčková 

7. A       A. Pošvecová, E. Nováková, A. Karasová

7. B       J. Liška, T. Hulmák

7. C       M. Říhová, K. Kolmanová

8. A       B. Hourová, V. Toupal

8. B        Z. Havlíčková, T. Kratochvílová

9. A        M. Málek, A. Hásková

9. B        M. Živnéřová, N. Tulachová, P. Šanda

 

Rekapitulace akcí v průběhu roku

·      Adventní věnce (pomoc při realizaci)

·      Školní vánoční časopis

·      Valentýnská pošta

·      Oslava Velikonoc v červené barvě

·      Den čarodějnic s opékáním buřtů u školy

·      Školní jarní časopis

·      Sportovní den - "Oslava dne dětí"

·      facebook (akce, fota)

 

Neuskutečněné akce:

·      odpověď na dopis Nalutaayi

·      fotografie pro Nalutaayu

·      koncert pro Nalutayu (plánováno na září 2015)

 

Hlavní úkoly parlamentu na školní rok 2014/2015

1. Koordinátor podpoří samostatnost a aktivitu členů parlamentu v oblasti společenských a sportovních akcí ve škole

2. Probíhá nácvik vedení parlamentních schůzí předsedou parlamentu s pomocí zástupce parlamentu

3. Určení a pověření žáků -  nástěnkářů, kteří se postarají o propagaci akcí právě pomocí nástěnky

4. Určení a pověření žáků redakční rady k vydávání školního časopisu ve psané i elektronické podobě

5. Najít využití nové počítačové učebny právě pro propagaci akcí parlamentu

6. Podpořit funkci schránky důvěry pro vývoj zdravějšího školního prostředí.

 

 

Žákovský parlament

2015/2016

Schůzky:    každý týden v pátek

Předseda:   V. Toupal

Zástupce:  T. Kratochvílová 

Nástěnkářky a hlasatelky: A. Karasová, 

E. Nováková, A. Pošvecová                                                 

Členové:

5. A       M. Šmalclová, J. Žaludová

5. B        K. Sátrová, J. Zeman

6. A        V. Houda, A. Švecová, Š. Havlíčková

6. B        S. Venderová, N. Venderová, Z. Čadilová

7. A       H. Kříženecká, A. Míka

7. B       D. Pastorek, A. Melicharová

8. A       A. Pošvecová, E. Nováková, A. Karasová

8. B       J. Liška, T. Hulmák

8. C       M. Říhová, K. Kolmanová

9. A        B. Hourová, V. Toupal

9. B         Z. Havlíčková, T. Kratochvílová   

 

Akce 1. pololetí školního roku 2015 / 2016 

 • příprava školního vánočního časopisu
 • pomoc žáků při prodeji adventních věnců
 • příprava předvánočního vystoupení (charitativní koncert pro Nalutaayu)
 • fotografie a dopis pro Nalutaayu

Fotogalerie: Žákovský parlament