Plán práce na leden 2018

 

 

 

 

                                      

03.01.   9.15-10.15         Bruslení – 4.A                                                       ŠO

             9.55-10.45         Bruslení – 8.A, B                                                  ŠO, DS

04.01.   8.15-9.15           Bruslení – 1.D, 2.C, 3C./ MOJ, MOZ/                 KA, SK

             9.15-10.15         Bruslení – 3.B, 2.A                                               ŠO, JN

05.01.   8.15-9.15           Bruslení – 3.A, 2.B                                               ŠO, DN

            10.55-11.40        Bruslení – 9.A, B                                                  ŠO, DS

            11.45-12.35        Bruslení – 6.A, B                                                  ŠO, DS

08.01.  10.00-11.0          Bruslení -  1.B, C                                                  VK, VR

            11.45-12.35        Bruslení – 7.A, B                                                  ŠO, JN

            13.00-14.00        Bruslení – 5.A, 4.B                                               VD, SB

09.01.  10.00-11.00        Bruslení – 5.B, 1.A                                               ŠO, DB

            11.00-12.00        Bruslení – 5.C, 4.C/MO/                                       KU

            15.30-16.15        Předškoláček                                                       VD                                                       

10.01.   9.15-10.15         Bruslení – 4.A                                                       ŠO

             9.55-10.45         Bruslení – 8.A, B                                                  ŠO, DS

  11.01.   8.15-9.15           Bruslení – 1.D, 2.C, 3.C/MOJ, MOZ/                    KA, SK

             9.15-10.15         Bruslení – 3.B, 2.A                                               ŠO, JN

12.01.   8.15-9.15           Bruslení – 3.A,2.B                                                ŠO, DN

            10.55-11.40        Bruslení – 9.A, B                                                  ŠO, DS

            11.45-12.35        Bruslení – 6.A, B                                                  ŠO, DS

13.01.- 20.01..                Lyžařský výcvik – 7.A                                          JN, FI

                                                                      7.B                                         SL, DS, ŠO

15.01.  10.00-11.00        Bruslení – 1.B, C                                                  VK, VR

            11.45-12.35        Bruslení – 7.A, B                                                  ŠO, JN

            13.00-14.00        Bruslení – 5.A, 4.B                                               VD, SB

16.01.  10.00-11.00        Bruslení – 5.B, 1.A                                               ŠO, DB

            11.00-12.00        Bruslení – 5.C, 4.C/MO/                                       KU

            15.30-16.15        Předškoláček                                                       VD

            15.30-16.15        Předškoláček - Montessori                                   SK                                                       

              8.00                  Benešov – Okresní kolo Dějepisné olympiády     SV

17.01.   9.15-10.15         Bruslení – 4.A                                                       ŠO

             9.55-10.45         Bruslení – 8.A, B                                                  ŠO, DS            

18.01.   8.15-9.15           Bruslení – 1.D, 2.C, 3.C/MOJ, MOZ/                  KA, SK

              9.15-10.15        Bruslení – 3.B, 2.A                                               ŠO, JN

19.01.    8.15-9.15          Bruslení – 3.A,2.B                                                ŠO, DN

            10.55-11.40        Bruslení – 9.A, B                                                  ŠO, DS

            11.45-12.35        Bruslení – 6.A, B                                                  ŠO, DS

22.01.  10.00-11.00        Bruslení – 1.B, C                                                  VK, VR

            11.45-12.35        Bruslení – 7.A, B                                                  ŠO, JN

            13.00-14.00        Bruslení – 5.A, 4.B                                               VD, SB

23.01.  10.00-11.00        Bruslení – 5.B, 1.A                                               ŠO, DB

            11.00-12.00        Bruslení – 5.C, 4.C/MO/                                       KU

            15.30-16.15        Předškoláček                                                        HA

23.01.    13.15                Pedagogická rada                                                  všichni 

   24.01.    9.15-10.15        Bruslení – 4.A                                                       ŠO

              9.55-10.45        Bruslení – 8.A, B                                                  ŠO, DS            

25.01. .  8.15-9.15           Bruslení – 1.D, 2.C, 3.C/MOJ, MOZ/                  KA, SK

              9.15-10.15        Bruslení – 3.B, 2.A                                               ŠO, JN

25.01     13.00                 Zeměpisná olympiáda, školní kolo                      VO

               9.00-15.30        Školení - agresivita u dětí                                    MA, MO

26.01. .  8.15-9.15          Bruslení – 3.A,2.B                                                ŠO, DN

            10.55-11.40        Bruslení – 9.A, B                                                  ŠO, DS

            11.45-12.35        Bruslení – 6.A, B                                                  ŠO, DS

29.01.    9.30-10.30        Karneval na ledě – 1. třídy                                    TU

            10.30-11.30        Karneval na ledě – Moz a 2. třídy                          TU

30.01.  15.30.-16.15       Předškoláček                                                         ZI

             15.30-16.15        Předškoláček - Montessori                                    SK

              8.00-14.00        Okresní kolo Olympiády Čj, Benešov                     SV

31.01.                              Vysvědčení za 1. pololetí                                        TU