Plán práce na listopad 2017

 

 

 

 

02.- 16. 11.                     SCIO testy – 9. ročníky

02.11.                             Halloween – strašidelná cesta - 9. A, B

06.11. 8.00                     Fotografování na kalendáře – náhradní termín

07.11. 8.00-41.30           Planetárium Praha – exkurze – 4. A, 5. A             VD, BA

07.11.                              Začíná  předškoláček Montessori 

09.11. 8.00-10.00           Beseda – Městská knihovna Vlašim – 3. A           DN

09.11. 10.00                   BOVYS – pexesa pro 1. – 3.třídu

09.11. 16.00-19.00         Spolkový dům Vlašim, Rituály ve škole             MA, MO

                                        - seminář

13.11. 8.00-15.00            Ochrana zdraví za mimiořádných událostí          ŠŤ

                                         - seminář 

15.11. 8.00-15.00            Halová kopaná 6. - 9. tříd, Benešov                    ŠO                                         

16.11. 8.30-09.30           DK Blaník – divadelní představení – MOZ          SK

16.11. 8.00-15.00            DVPP Praha - Finanční gramotnost                    DS

16.11.                             Porada ředitelů

22.11. 13.30                   Čtvrtletní pedagogická rada

23.11. 7.45-13.30           Divadlo Gong Praha – 6. A, B                              SV, DS

27.11. 9.00-17.00           Spolkový dům Vlašim – ADHD ve třídě, ŠD      MA

27.11. 8.00                      Takonín - Čertovská pohádka, MOZ, MOJ        SK, KA

27.11. 8.00-15.00            Matrika - školení                                                KZ

28.11. 8.00-12.35           Hudební program – 1. a 2. stupeň

30.11. 15.30,16.00         Třídní schůzky                                                      

            16.30                  Adventní výstava

30.11. 8.00-14.00           Exkurze - Šestajovice, výroba knoflíků, voskovek    JN, KR, 

                                                                                                     2. A, B          MA