Soutěže

Snažíme se naše žáky podporovat v soutěživosti a zvyšovat tak jejich motivaci také účastí v různých soutěžích. Každý měsíc mohou se svými projekty či vyluštěním hádanek soutěžit v časopisech R+R a Gate o hodnotné ceny, které jistě přispějí k dalšímu rozvoji jejich jazykových schopností.

Mimo jiné se také každoročně naši žáci a žákyně účastní soutěží - olympiád v anglickém jazyce, kde mají možnost porovnat své znalosti s dětmi z jiných základních škol stejné věkové kategorie.