Montessori

Zápis do Montessori tříd proběhne ve středu 5. dubna od 15:00 do 17:00 hod. a ve čtvrtek 6. dubna od 14:00 do 16:00hod. ve třídách Montessori.
 
 
 
 

28. 3. a 27. 4. Budeme v rámci předškoláčka pracovat s keramickou hlínou a glazurami, hotový výrobek si děti odnesou v květnu domů. V tyto dny je potřeba zvolit vhodné oblečení. 

Milí rodiče našich předškoláků a všichni předškoláčci, v úterý 28. 2. si užijeme naše setkání jinak.

Srdečně vás všechny zveme na společnou oslavu masopustu v našich školních třídách.

Letos připadá den masopustu na úterý 28. února. Sejdeme se v 15:30 u školy, průvodem masek projdeme trasu od školy k řece, k Domečku, Spolkovému domu a odtud zpět do školy. Zde se společně občerstvíme, poveselíme a v dobré náladě se rozejdeme do svých domovů....

 

- Občerstvení - ve školní jídelně nám zajistí čaj, ostatní občerstvení bychom měli zajistit vlastními silami. Prosím proto všechny o jeden pokrm, který má nějakou vazbu k masopustu (koblihy, perníčky, uzené maso, čočku, boží milosti, kuba se škvarky či houbový, šišky......) - prostě tučné, sladké, masité, ať se žlučníky zapotí!

- Hudební doprovod - Ruda s Míšou zajistí hudební doprovod kytarou a rytmickými nástroji, ale moc uvítáme každého ochotného hudebníka a zpěváky z vašich řad (i pokud děti už ovládají nějaký nástroj).

- Masky - školní děti si vyrábí masku ve škole a předškoláčci si můžou vzít masku svojí.

 

Těšíme se, že se sejdeme v co největším počtu.

 
 
 
 
 
Začátky Montessori výuky na naší škkole
 

Ve školním roce 2013/2014 začala na naší škole v jedné z prvních tříd výuka podle principů Montessori pedagogiky. Jak vypadá školní den v této třídě?

    Vyučování začíná stejně jako v ostatních třídách v 8:00 hodin. Výuka probíhá v 90minutových blocích, které jsou odděleny 30minutovou přestávkou.  Odpolední vyučování je organizováno stejně jako v tradičních třídách. Dítě pracuje samostatně, případně ve skupině. Samo si volí, jaké činnosti se bude věnovat, jaké pomůcky ke své činnosti použije a kde bude pracovat. Každý den se scházíme na ranní elipse, kde si předáváme aktuální informace k výuce, chodu třídy apod. Předměty zůstávají stejné jako v tradiční třídě, tzn.: ČJ, M, AJ, TV, HV, VV. Jediný jiný předmět je Kosmická výchova, která  zahrnuje Náš svět a PV. Děti však k učení nepoužívají učebnice, ale veškeré učivo si „osahávají“ na pomůckách. Získané znalosti ověřují v pracovních listech. Každý den děti zapisují shrnutí své práce do deníků, jsou vedeny k sebehodnocení. Hodnocení učitelem v těchto třídách je slovní, zaznamenává individuální pokrok každého dítěte.
V letošním školním roce probíhá montessori výuka již třetím rokem a částečně se změnila organizace výuky. Děti pracují ve dvou věkově smíšených třídách, v jedné třídě se spolu vždy učí děti různého věku, z více ročníků. Vzhledem k vysoké míře individualizace učení každé dítě postupuje svým tempem, rozdílnost obtížnosti učiva je proto samozřejmostí. Pokud to dítě potřebuje, může požádat o pomoc či spoluúčast kamaráda, spolužáka – ten zpravidla rád vyhoví. Každý ročník zvládá učivo podle ŠVP, na projektech pracují děti společně. Během školního roku si děti prožijí 5 příběhů, které je seznamují s vesmírem, s přírodou, s lidskou společností. Děti se zúčastňují plaveckého výcviku, bruslení a ostatních akcí pořádaných školou.