Ruský jazyk

Na ZŠ Sídliště se již řadu let vyučuje ruský jazyk - v minulých letech byl vyučován v rámci nepovinného předmětu (2 vyučovací hodiny týdně), ale od školního roku 2015/2016 byla žákům 8. ročníků dána možnost výběru ruského jazyka jako 2. vyučovaného cizího jazyka. Zájem byl velký. Celkem ze 3 osmých tříd si ruštinu vybralo 36 žáků. Pracují ve dvou skupinách a výuka probíhá třikrát týdně po 1 vyučovací hodině. Dosahují velmi dobrých výsledků. Ostatní zájemci ze 6. - 9. tříd mají možnost 1x týdně navštěvovat zájmový kroužek, ve kterém se naučí základům tohoto jazyka. Zde pracuje od září 2015 celkem 18 žáků. V povinně volitelném předmětu pracují žáci podle učebnice Pojechali a kroužek dle učebnice Raduga. Jazyk vyučuje aprobovaný pedagog.