Projekty EU

ProjektEU.pdf (163,5 kB)

 

 

Materiály vytvořené v rámci projektu sdílíme na portále DUMY.CZ. Na vyžádání je event. zašleme osobně.

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Blanku Křížovou, tel. 734 417 764, 317 850 066.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ucime_digitalne (2).pdf (145297)

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 

 

Od 01.09.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu

„Připravujeme pro život“

s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007823, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

Celková výše podpory činí 1.373.782,- Kč.