Zeměpisný kroužek 2016/17

V letošním školním roce bude probíhat zeměpisný kroužek pod vedením Mgr. Vondrákové ve středu od 12:45 do 13:30 v učebně PU.

V této době je rovněž všem žákům 2. stupně umožněno doučování ze zeměpisu. Aktuálně zejména procvičujeme určování zeměpisných souřadnic, počítání časových pásem a změny data při přechodu přes datovou mez, zjišťování skutečných vzdáleností podle měření v mapě atd. 

Žáci využívají počítačů k vyhledávání řešení pro soutěže Eurorebus a k elektronickému procvičování zeměpisných znalostí. Dále vyzkoušíme starší zadání zeměpisné olympiády.

Pokud chcete procvičovat z domova, doporučuji využít webových stránek www.slepemapy.cz pro zdokonalení orientace na mapách.