Zeměpisný kroužek 2016/17

V letošním školním roce bude probíhat zeměpisný kroužek pod vedením Mgr. Vondrákové ve středu od 12:45 do 13:30 v učebně PU.

V této době je rovněž všem žákům 2. stupně umožněno doučování ze zeměpisu. Aktuálně se zejména připravujeme na Krajské kolo soutěže Eurorebus, kam z naší školy postoupilo celkem 26 žáků napříč všemi ročníky.

Žáci pracují se školními atlasy, atlasy Dnešní svět a rovněž využívají počítačů k řešení problémových zadání, vyhledávání informací a k procvičování zeměpisných znalostí v zeměpisných kvízech.

Pokud chcete procvičovat z domova, doporučuji využít webových stránek www.slepemapy.cz pro zdokonalení orientace na mapách. (Pro aplikace instalované ve škole bohužel z domova nemáte licenci.)