Aktuality

12.05.2021 12:03
Vznik České republiky 1. ledna1993, 10,3 obyvatel,začala privatizace - přesun státního do soukromého vlastnictví, demokracie - vláda občanů prostřednictvím volených zástupců, ústava - dokument, obsahující základní zákony státu, moc dělíme na zákonodárnou - parlament - 2 komory - poslanecká sněmovna...
10.05.2021 13:15
Přírodověda Bezobratlí Více druhů bezobratlích než obratlovců, ve všech prostředích, žížala, hlemýžď, hmyz. Obratlovci Ryby - ve vodě, pohybují se pomocí ploutví, dýchají žábrami, povrch těla šupiny, rozmnožují se jikrami oplodněnými mlíčím, žijí v moři i v sladkovodních tocích. U nás kapr obecný,...
04.05.2021 12:44
Třídní schůzka 5.B bude ve čtvrtek 6. 5. v 17 00 online.     I. H.
30.04.2021 11:12
Ve středu píšeme test z DĚ. Připrav se podle učebnice str. 45 až 49. Odpovídej si na otázky za článkem !!!!!
29.04.2021 11:45
Zeměpis Povrch Evropy Nížiny do 200 m. n. m. Vyznačeny zelenou barvou. Na V Východoevropská nížina,  na JV Valašská nížina, Uherská nížina, na Z Francouzká nížina, ve stř. E Středoevropská nížina tj. Severoněmecká a Středopolská nížina. Vysočiny nad 200m.n.m. Vyznačeny okrově, čím  výš,...
29.04.2021 11:31
Dějepis Návrat k demokracii V roce 1989 - odpor proti komunistickému režimu. 17. listopadu 1989 průvod ke Dni studenstva, napaden policií, mnoho zraněných. Na protest vyhlášena stávka studentů a herců, založeno Občanské fórum. Komunisté  odstoupili, prezident Gustav Husák byl nahrazen Václavem...
27.04.2021 11:51
Od totality k demokracii V šedesátých létech návrhy na změny ve společnosti, zlepšení života - socialismus s lidskou tváří. Změny začaly na jaře 1968. Pražské jaro - zrušena cenzura, cestování do zahraničí, obnovené spolky Sokol, Junák ...    Lide sledovali televizi, poslouchali rozhlas,...
17.04.2021 16:48
Zeměpis Evropa - hranice Evropy - na V Asie, pohoří Ural a řeka Emba. Na Z pobřeží Kaspického moře a Černého moře, pobřeží Atlanského oceánu, na S ji oblévá Severní ledový oceán. Poloostrovy v Evropě / poloostrov je část pevniny vybíhající do moře / na S Skandinávský poloostrov, na JV...
12.04.2021 15:50
Zeměpis Planeta Země Zobrazení Země - glóbus, na mapách / zkreslení /.Přesnou polohu na kulaté Zemi určujeme podle zeměpisné sítě, kterou tvoří poledníky a rovnoběžky. Nejdelší rovnoběžka - ROVNÍK, půlí planetu na severní a jižní polokouli. Poledníky směřují od severu k jihu, hlavní poledník je...
08.04.2021 08:07
Milí rodiče a žáci, my jdeme do školy od 19.4. a to 3. 4. a 5. třídy. Budeme se učit podle rozvrhu platného pro prezenční výuku. Školní jídelna je v provozu, kdo se bude vyučovat má v daném týdnu obědy, odhlášení řeší rodiče. První den si přineste všechny sešity , alespoň 2 respirátory, svačinu,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>