Třídní učitelka: Mgr. Hana Štětinová

Třídní pokřik: "Teď už jsou z nás velcí žáci, těšíme se na legraci, na to, co se naučíme, než se s vámi rozloučíme!"

9.A

Seznam žáků:

Ve třídě je 13 chlapců a  14 dívek.

Rudolf Bílek, Vojtěch Čičatka, Karolína Doležalová, Natálie Dotlačilová, Eliška Fantyšová, Jan Gregor, Julie Havlíčková, Lukáš Hejný, Hana Hošková, Aneta Hovorková, Helena Hrádková, Markéta Kamarýtová, Karin Kopecká, Robin Kopecký, Jiří Král, Ondřej Melichar, Jaroslav Pessr, Jakub Průcha, Natálie Polanská, Simona Rusiňáková, Adam Říha, Martin Říha, Kristýna Semrádová, Cynthia Šimáčková, Veronika Teytzová, Tomáš Trnobranský, Tomáš Vondráček