Třídní učitelka: Mgr. Světlana Doubková

Pokřik: "Chceš-li získat zpět svou sílu,navštiv naší super třídu!"

Naše heslo: "Společně si pomáhat a nikdy se nehádat."

9.A

Pro žáky II.stupně   

 

žáci, kteří budou přítomní ve škole (12.10. - 16.10.2020 - 6. roč. a 8. roč.) se budou vyučovat:

ČJ, M, Fy, (CH ne kvůli absenci paní učitelky) - v dvojnásobné týdenní dotaci

AJ,NJ, RJ - podle rozvrhu - 3 hodiny týdně

nebudou se vyučovat: Př, Z, D, výchovy (s výjimkou hodin, kde nebude jiná možnost)

 

žáci, kteří nebudou přítomní ve škole (12.10. - 16.10.2020 - 7. roč. a 9. roč.) se budou vyučovat:

Př, Z, D, (výchovy) - v dvojnásobné týdenní dotaci distančně

AJ,NJ, RJ - distančně - 3 hodiny týdně

nebudou se vyučovat:  ČJ, M, Fy - na tento týden a na "prázdniny" jim budou z těchto předmětů zadány domácí úkoly, jaké dostávají v běžných hodinách - dodají po prázdninách. 

Podrobné pokyny co se týče Matematiky máte na "Teamsech",sledujte pravidelně pokyny,mění se to bohužel ne naší vinou,každý den.Děkuji,S.Foxová