ROZVRH

Předměty a vyučující:

Český jazyk a literatura (ČJ) - Mgr. Dana Slaninová (SL)

Anglický jazyk (AJ) - Mgr. Anna Hybšová/Ing.Pavel Forman, Mgr. Hana Štětinová (ŠN), Ing.Eva Sechovcová (SE)

Dějepis (D) - Mgr. Marie Hlaváčková (HL)

Výchova k občanství (VO) - Ing.Eva Sechovcová

Zeměpis (Z) - Mgr. Alena Vondráková (VO)

Matematika (M) - Mgr. Valerie Průšová (PR)

Přírodopis (Př) - Mgr. Olga Štastná

Fyzika (F) - Mgr. Dagmar Vesecká (VS)

Chemie(CH) - Mgr.Kateřina Moravcová (MO)

Hudební výchova (HV) - Mgr. Petra Havlíčková (HA)

Výtvarná výchova (VV) - Mgr.Valerie Průšová (PR)

Pracovní výchova (PV) - Mgr. Valerie Průšová (PR)

Tělesná výchova - Mgr. Hana Šopová (ŠO),Mgr.Světlana Doubková (DS)

Sportovní výchova (SpV) - Mgr. Hana Šopová (ŠO)

Německý jazyk (NJ) - Mgr. Dana Slaninová (SL)

Ruský jazyk (RJ) - Mgr.Olga  Fantova (FA)

Sportovní hry (SH) – Mgr. Hana Šopová (ŠO)

 

Zvonění

1.  hodina:   8,00 - 8,45

přestávka:   8,45 - 8,55

2.  hodina:   8,55 - 9,40

přestávka:   9,40 - 10,00

3.  hodina:   10,00 - 10,45

přestávka:   10,45 - 10,55

4.  hodina:   10,55 - 11,40

přestávka:   11,40 - 11,50

5.  hodina:   11,50 - 12,35

přestávka:   12,35 - 12,45

6.  hodina:   12,45 - 13,30

přestávka:   13,30 - 13,40

7.  hodina:   13,40 - 14,25

přestávka:   14,25 - 14,35

8.  hodina:   14,35 - 15,20