Třídní učitelka: Ing.Eva Sechovcova

Motto: "Jeden za všechny, všichni za jednoho!" A. Dumas

 

9.A

Vítejte na třídních stránká 9.A

3.září 2018 začíná náš poslední společný školní rok na této škole.Doufám a přeji si,aby všechno proběhlo v pohodě,k oboustranné spokojenosti.A vám moji milí žáčci přeji,aby jste byli úspěšní při přijímacích zkouškách na střední školy. 

Plán akcí pro letošní školní rok 2018/19:

Třídní schůzka - 18.9.2018 v 16:30 hodin, v učebně č.19

Září - 11.9.divadlo - 50 kč

Podzim - NM Praha - Výstava k výročí vzniku ČR

Prosinec - Cimbálová hudba - 4.12. - 50,- kč

Březen - zeměpisná exkurze,ČSOP - spravedlivá svačina - 50,- kč

Květen - Terezín, 23.5. Vodní dům Hulice - 200,- kč

Červen - školní výlet

11.10. naše třída navštívila výstavu věnovanou legionářů - Legiovlak.Cestovvali jsme vlakem .Na nádraží v Benešově nás čekala prohlídka 13 dobových vagonů doprovázená zajímavým komentářem průvodce,oblečeného v dobové uniformě.Prohlídka byla zajímavá a přinesla žákům nové informace do hodin dějepisu.Po celou dobu exkurze se žáci chovali bezvadně,zajímali se o vystavené věci i o historii legionářů.Cesta vlakem proběhla bez kázeňskýchproblémů.Moc děkuji.

Třídní schůzky na školní rok 2018/2019 :

29.11.2018 - 15:30 hodin V UčEBNĚ č.9 BUDE SETKáNÍ SE ZÁSTUPCI STŘEDNÍCH ŠKOL,PAK PROBĚHNE třídní schůzKA V UČEBNĚ Č.19

29.4..2019 - čas bude upřesněn a zapsán do žákovských knížek

V měsíci září proběhla třídní schůzka - děkuji všem rodičům za účast.

Dne 26.9.2018 jsme byli na Dni jazyků na OA Vlašim.Žáci se seznamili s kulturou cizích zemí např.Ruska,Německa,...

Od 5.11. - 9.11.2018 sběr papiru

29.11. - OD 16:30 - 18:00  se koná v tělocvičně Vánoční prodejní výstava advetních věnců a dalších vánočních dekorací.Výrobky připravené doma mohou žáci přinášet od 26.11do 28.11.

4.12. koncert ve školní tělocvičně muzika Réva

18.12.koncert na zámku - melodie z filmů a koledy - 30,- kč

ŘEDITELSKÉ  VOLNO : 3.- 4.1.2019

TŘÍDNÍ SCHUZKA : 29.4.2019 v 16:00 hodin,po třídní schůzce v 17:00 se koná přednáška na téma :

"Kybernetické prostředí - bezpečné chování na sociálních sítích" p.Znor    - učebna č.13 - hudebna

KVĚTEN

ŘEDITELSKÉ VOLNO : 2.5. - 3.5. 2019

Sběr papíru od 13.5.do 17.5. 2019

Fotografování :20.5. - 23.5.2019 /ceny fotek : skupinka 20,- kč,třída - 40,- kč /

23.5.2019 : Vodní dům Hulice - cena 200,- kč

28.5.2019 : divadelní představení - divadelní společnost z Postupic - KD Blaník

30.5. 2019 : Terezín - 8:00 - 16:00,cena 95,- kč

ČERVEN

Fotoročenky - 200,- kč

4.6. 2016 : koncert "Na vlnách přátelství "- 50,- kč

12.6. 2019 :  přednáška - Sex,AIDS,vztahy

přednáška pro dívky - sebeobrana,trestní odpovědnost,....

19.6. - 24.6.2019 : Branný kurz

Výlet - upřesním,po dohodě se třídou.