Třídní učitelka: Mgr. Olga Svatoňová

Třídní pokřik: „ Nemáme problém se školou, jsme inteligenti na druhou.“

 

9.C

V naší třídě je 22 žáků, 15 dívek a 7 chlapců.