Škola tradičně zaměřená na výuku cizích jazyků a oceněná titulem „Aktivní škola“ nabízí:
 • vysokou úroveň výuky cizích jazyků v 1. a 2. ročníku první cizí jazyk (AJ – 1 hod. týdně), od 6. třídy druhý cizí jazyk (NJ nebo RJ – 3 hod. týdně pro výběrové skupiny  utvořené od 3. ročníku),  od 8. třídy  druhý  cizí  jazyk  také pro ostatní  skupiny

 • čtyři jazykové pracovny
 • Montessori výuku – Montessori pedagogika respektující individualitu a samostatnost dítěte

 • přípravu předškoláků k zápisu do 1. tříd  – formou „Hry na školu“

 • individuální přístup k žákům, systematická péče o integrované žáky (asistenti pedagoga, vyučování podle individuálních vzdělávacích plánů)

 • I. stupeň - možnost využití  pedagogických  pracovníků s aprobací speciální pedagogika (náprava čtení, psaní atd.)

 • projektové vyučování na I. i II. stupni 

 • moderní vyučování s využitím vlastních digitálních učebních materiálů

 • odborné pracovny (pro PŘ, FY, CH a HV), včetně moderní kuchyňky pro výuku vaření a dílny pro výuku pracovní výchovy

 • moderní počítačovou pracovnu pro 30 žáků a další počítačovou učebnu přístupnou žákům v době polední přestávky

 • zrekonstruované třídy vybavené moderními dvojpylonovými tabulemi, které lze zinteraktivnit a novým školním nábytkem

 • ve všech učebnách je připojení k internetu

 • půdní vestavba - tři nové učebny jazyků a prostorná polyfunkční učebna

 • bezbariérový přístup a venkovní výtah

 • volitelné předměty od 6. ročníku 

 • zajištění kvalitní protidrogové prevence

 • zajištění kvalifikovaného poradce pro volbu povolání

 • testování žáků – příprava pro střední školu

 • Školní parlament se žákovskou samosprávou

 • pravidelnou účast ve vědomostních soutěžích (olympiády, konverzační soutěže v cizím jazyce)

 • podporu pravidelné účasti ve sportovních soutěžích

 • lyžařský kurz žáků 7. ročníku + kvalifikovaný instruktor snowboardingu

 • bruslení a kurzy plavání v rámci tělesné výchovy

 • zájmové kroužky; čtenářský, badatelský a jazykový klub

 • příjemné prostředí – zrekonstruovaná budova, žákovské šatny, rozsáhlýv enkovní areál se zelení a sportovním zázemím

 • dostupnost sportovního areálu Na Lukách – zimní stadion, koupaliště, sektor atletiky

 • školní družinu (provoz od 6.30 do 17.00 hod) se zahradou, moderním dětským hřištěm a s kroužky (počítače,  pohybové hry a ruční práce) 

 • školní klub pro žáky I. a II. stupně (aktivní využití v době polední přestávky)

 • klub mladého diváka pro žáky II. stupně s možností finančně zvýhodněných návštěv zajímavých pražských divadelních představení

 • keramickou dílnu a kvalitní školní knihovnu pro I. i II. stupeň

 • projekt „Ovoce do škol“ (žáci dostávají 1x týdně ovoce zdarma) a projekt „Mléko pro evropské školy“ (pro žáky I. a II. stupně)

 • vícedenní školní poznávací nebo rekreační pobyty v přírodě

 • výuku náboženství

 • spolupráci s MěDDM (výhoda jeho umístění v blízkosti školy)

 • vytváření pozitivního klima ve škole

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Na setkání s našimi budoucími prvňáčky a jejich rodiči se těší

Mgr. Olga Šťastná a pedagogický sbor