Přijímací řízení na SŠ pro šk. rok 2021/22

Vzhledem k mimořádné koronavirové situaci došlo ke změnám podmínek přijímání uchazečů ke studiu na 4leté studijní obory.

Jednotné státní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky nejsou v letošním roce pro uchazeče o čtyřleté maturitní obory povinné. O konání či nekonání přijímacích zkoušek a jejich případné formě musí ředitel školy rozhodnout nejpozději do 8. března 2021 a rozhodnutí oznámit na webových stránkách své školy.

Zcela určitě budou žáci dokládat pololetní vysvědčení z 8. a 9. třídy (jsou součástí přihlášky), nově nebude podle pokynů MŠMT přihlíženo k závěrečnému vysvědčení z 8. třídy. Školy mohou požadovat doložení vysvědčení z jiného ročníku.

Kritéria přijímacího řízení na jednotlivé studijní obory sledujte, prosím, na webových stránkách vámi vybrané školy.

V platnosti zůstává možnost podat 2 přihlášky ke studiu. Přihlášky je třeba doručit na vybrané školy nejpozději do 1. března 2021. I v letoním roce bude naše škola pro své žáky přihlášky vyplňovat na základě podkladů, které jí budou včas dodány. Doručení na SŠ si zákonný zástupce zajistí sám.

Další informace mají žáci nebo mě můžete kontaktovat emailem nebo telefonicky.

 

Pro 8letá gymnázia

Podmínky pro přijímání uchazečů 5. tříd ke studiu na 8letých gymnázií jsou zatím beze změny.

Stále platí možnost podat přihlášku až na 2 školy, povinné jednotné státní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, termín odevzdání přihlášky, které si zajišťuje zákonný zástupce sám, je 1. března 2021.

Škola přihlášky vyplní a potvrdí na základě znalosti následujících údajů :

- jméno, příjmení, třída a  adresa trvalého bydliště žáka

- jméno, příjmení, celé datum narození a kontakt na zák. zástupce, adresa trvalého bydliště, pokud je jiné než dítěte,

- přesnou adresu školy, v případě dvou škol i jejich pořadí, ve kterém budou napsané na přihlášce (to rozhoduje o termínu účasti na přij. zkoušce).

Svůj požadavek zasílejte nejpozději do 12. února 2021 na emailovou adresu valerie.prusova@zssidliste.cz nebo odevzdejte v papírové formě ve výdejním okénku školy (zadní část budovy u rampy).

Mgr. Valerie Průšová, výchovná poradkyně