Zápisový lístek

Vzhledem k mimořádné koronavirové situaci došlo k malým změnám při uplatňování Zápisového lístku ke studiu na SŠ.

Pro 4leté studijní obory

Zápisový lístek je třeba odevzdat na vybranou školu do 5 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení, tedy nejpozději do 23. 6. 2020.

Zápisové lístky byly všem žákům vydány.

 

Pro 8letá gymnázia

Zápisový lístek je třeba odevzdat na vybranou školu do 5 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení, tedy nejpozději do 24. 6. 2020.

Zápisové lístky budu vydávat zákonným zástupcům  (nebo pověřené zletilé osobě)   přijatých žáků ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 7.30 do 12.00 ve vestibulu školy po předchozí telefonické domluvě (nebo sms zprávě) na tel. čísle 734 417 888.