Preventivní aktivity pro rok 2020/2021

Magdaléna s. r. o. - preventivní programy pro žáky 7. a 8. ročníků

Abatop z. s. - přednáška pro žáky 9. ročníků na téma "Sex, AIDS a vztahy" 

Městská policie a policie ČR - Kurz sebeobrany pro dívky z 8. a 9. ročníků

                                                    Kurz sebeobrany pro chlapce z 9. ročníků

                                                    Trestní odpovědnost pro žáky 9. ročníků

                                                    Bezpečný chodec pro 1. a 2. ročník 

MP Education - Čas proměn/ Mezi námi děvčaty - pro dívky 7. ročníků