Preventivní aktivity pro rok 2019/2020

Magdaléna s. r. o. - preventivní programy pro žáky 7. ročníků

Abatop z. s. - přednáška pro žáky 9. ročníků na téma "Sex, AIDS a vztahy" 

Městská policie a policie ČR - Kurz sebeobrany pro dívky z 8. a 9. ročníků

                                                      Kurz sebeobrany pro chlapce z 9. ročníků

                                                     Trestní odpovědnost pro žáky 9. ročníků

                                                     Bezpečný chodec pro 1. a 2. ročník 

Preventivní program "Kočičí zahrada" pro 4. ročníky  - probíhá celý školní rok

MP Education - Čas proměn/ Mezi námi děvčaty - pro dívky 7. ročníků