Preventivní aktivity pro rok 2018/2019

Magdaléna s. r. o. - preventivní programy pro žáky 7. ročníků 

Kriminální policie Benešov - přednáška pro učitele i žáky o virtuálním světě 

Abatop z. s. - přednáška pro žáky 9. ročníků na téma "Sex, AIDS a vztahy"

Městská policie a policie ČR - Kurz sebeobrany pro dívky z 8. a 9. ročníků, Trestní odpovědnost pro žáky 9. ročníků, Bezpečný chodec pro 1. a 2. ročník 

PPP Benešov - preventivní program "Kočičí zahrada" pro třídy z I. stupně

MP Education - Čas proměn/ Mezi námi děvčaty