Preventivní aktivity pro rok 2018/2019

Magdaléna s. r. o. - preventivní programy pro žáky 7. ročníků, 20. 11. 2018 "Komunikace aneb řešení problémů,"  23. 4. 2019 " Co je pro mě důležité"

Abatop z. s. - přednáška pro žáky 9. ročníků na téma "Sex, AIDS a vztahy" 12. 6. 2019

Městská policie a policie ČR - Kurz sebeobrany pro dívky z 8. a 9. ročníků, Trestní odpovědnost pro žáky 9. ročníků, Bezpečný chodec pro 1. a 2. ročník 

PPP Benešov - preventivní program "Kočičí zahrada" pro 4. a 5. ročníky  - probíhá celý školní rok

MP Education - Čas proměn/ Mezi námi děvčaty - 4. 6. 2019 pro dívky 7. ročníků

Kybernetické prostředí - bezpečné chování na sociálních sítích - 29. 4. 2019 v 17:00, přednáška pro rodiče

- Pokud Vaše dítě tráví spoustu času na internetu, navštěvuje sociální sítě, hraje online hry a vyvíjí další činnosti, musí si také uvědomit, že na něj může číhat nebezpečí, protože bývá často důvěřivé, otevřené a neuvědomuje si rizika s tím spojená - jako například zesměšňování přes internet, vydírání,... Víte, jak své dítě před těmito riziky chránit? Tuto a mnoha dalších otázek Vám může právě zodpovědět odborník na danou problematiku. Jste srdečně všichni zváni!