Kočičí zahrada - preventivní progam

        Na naší ZŠ proběhne ve 4. ročnících mezinárodní projekt s názvem „Kočičí zahrada“.

        Program je zaměřený na rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování a skládá se ze třinácti setkání. Úvodnímu setkání je věnována jedna vyučovací hodina. Ta slouží k seznámení žáků s programem. Zbývajících dvanáct sezení v rozsahu vždy po dvou vyučovacích hodinách je založeno na příbězích o kočkách. Celý program se uskuteční společně s třídní učitelkou a metodičkou prevence.

        Cílem této metody je u žáků rozvíjet mezilidské vztahy a posilovat tak zdravé klima ve třídě. Děti si budou povídat o štěstí, odvaze a přátelství, ale také o nemoci, lži i strachu. Každý může také bezpečně projevit svůj názor nebo se se spolužáky podělit o své zážitky.

 

Témata preventivního programu:

1) Tajná schůzka – příběh o zodpovědnosti, zvědavosti a tajemství 

2) Kocour Siam a magický lektvar – příběh o štěstí i problémech

3) Pantoflíček se bojí tmy – příběh o strachu a odvaze

4) Smrt Skvrnčina dědečka – příběh o smrti a ztrátě

5) Závod – příběh o „fair play“ jednání, lži i pomstě

6) Přátelství – příběh o přátelství i vyčlenění z kolektivu

7) Špatný vtip – příběh o tlaku skupiny a obhájení svého názoru

8) Když si pomáháme, jde to líp – příběh o spolupráci a řešení problémů

9) Jak Fouska bolelo bříško – příběh o nemoci a užívání léků

10) Jak se Drápek málem otrávil – příběh o správném dávkování léků a otázce smrti

11) Návštěva Chalimy – příběh o kulturní odlišnosti, tradicích, předsudcích a toleranci

12) Snížek před velkým rozhodnutím – příběh o svobodě, rozhodování i zklamání

Pro více informací: 

https://www.pppkv.cz/dokumenty/05_Ko%C4%8Di%C4%8D%C3%AD%20zahrada_metodika%20pro%20u%C4%8Ditele.pdf