Zlepšení kvality vzdělávání na ZŠ Sídliště Vlašim

05.01.2018 11:23

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky prostřednictvím vybudování 3 odborných jazykových učeben a polyfunkční odborné učebny pro I. stupeň a vybavení nových odborných učeben a modernizace a rozšíření možnosti výuky přírodovědných předmětů (učebna fyzika a chemie a učebna přírodopisu).

Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na klíčové kompetence - komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi a technické a řemeslné obory.

Na projekt je poskytována podpora z EU  -  Integrovaný regionální operační program (IROP).