Zeměpis 23.3.2020

22.03.2020 15:02

Pouště a polopouště – 23.3.2020

1) Přečtěte si novou kapitolu v učebnici na stránkách 76 – 78.

2) Přepište si poznámky do sešitu podle přiložené prezentace.

29_Pouště.pptx (968065)

3) V poznámkách se objevuje slovo „přepásání“ = je to termín pro skutečnost, kdy nomádi pasou svá stáda v polopoušti tak dlouho, že zvířata spasou nejen nadzemní část rostliny, která dorůstá, ale vytrhají, vyhrabou ze země a sní i kořínky rostlin. Tím napomáhají rozšiřování pouště, protože nové uchycení travního semene a vznik nové rostliny je v těchto podmínkách spíše výjimečné.

4) Ústní úkol: Máš-li přístup na internet nebo máš-li v knihovně encyklopedii, pokus se zjistit, proč má velbloud hrby.