Začátek školního roku 2019/2020

28.08.2019 20:24

Nový školní rok se pomalu blíží. V pondělí 2. září se ve škole zdržíme 2 vyučovací hodiny, které budou věnovány novým informacím pro školní rok. Na tento den si nezapomeňte přezůvky. Klíčky od šatních skříněk budou připraveny v zámku skříněk. V úterý proběhnou třídnické práce a také už nějaké malé opakování z minulého školního roku :-)

Informace týkající se školní pokladny - částka 1000,- Kč 

Číslo účtu (ČÚ): 20001-326617369/0800
Variabilní symbol (VS) je: telefonní číslo rodiče
Specifický symbol je IČ školy (SS): 47082917

Prosíme Vás o správné vyplnění ČÚ, VS a SS pro přesné přiřazení platby.

Po převodu se peníze objeví na zůstatku rodiče. Pokud má rodič ve škole jedno dítě, převedou se peníze rovnou na dítě.

Pokud má dětí více, rozdělí částku mezi děti. Rodič se přihlásí do Školního programu, otevře si záložku POKLADNA a v ní PLATBA (návod má rodič k dispozici pod záložkou ŠP – NÁVODY).