Vybíráme učebnice

24.06.2019 19:33

Přehled učebnic k odevzdání:

 • Český jazyk pro 6. roč.
 • Čítanka 6. r.
 • Dějepis 6
 • Fyzika 6
 • Matematika 6. r. - 1. díl
 • Matematika 6. r. - 2. díl
 • Matematika 6. r. - 3. díl
 • Sbírka úloh 6. r.
 • Přírodopis 6. r.
 • Zeměpis 6 - Planeta Země
 • Občanská výchova 6. r.
Školní atlas světa neodevzdáváme, ponecháme si ho i pro 7. ročník.
 
Od 25.6. do 27.6.2019 končí vyučování ve 12:35.