VO - Německý jazyk 24.3.

23.03.2020 20:06

Slovní zásoba 6. lekce – 24.3.2020

1) Naučit se další část slovíček 6.lekce, po „die Telefonnummer“

2) V PS str. 52/cv.1,2 a str.55/cv.12

3) Nová látka v gramatice = používání 4.pádu. Do sešitu gramatiky si prosím udělejte zápis:

Skloňování podstatných jmen se členem neurčitým

Neurčitý člen používáme, hovoříme-li o věci poprvé nebo vyjadřujeme-li počet 1.

Rod mužský

Rod ženský

Rod střední

der

die

das

ein

eine

ein

 

Na 1. i 4. pád se ptáme stejnými otázkami jako v ČJ. Tzn. 1. pád = Wer? Was?, 4. pád = Wen? Was?

4. pád je u podstatných jmen vyjádřen změnou členu.

 

Rod mužský

Rod ženský

Rod střední

1. pád

ein

eine

ein

4. pád

einen

eine

ein

 

Př.

  • Mám jednoho bratra.

Ich habe einen Bruder.

(der Bruder → rod mužský ve 4.p. → einen Bruder)

  • Mám jednu sestru.

Ich habe eine Schwester.

(die Schwester → rod ženský ve 4.p. → eine Schwester)

  • Mám jedno dítě.

Ich habe ein Kind.

(das Kind→ rod střední ve 4.p. → ein Kind)

 

4) V učebnici, str. 60 si prohlédněte první tabulku Grammatik a zopakujte si všechny tvary od slovesa „haben“.

Následně si prohlédněte obrázek pod tím a zkuste si přeložit uvedené nápisy.

Pak se podívejte na druhou žlutou tabulku Grammatik.

 

5) Máte pocit, že tomu rozumíte? 

a) ano → pokračuj na cv. 1 v uč. str. 60 (přečti a přelož)

b) ne → podívej se přehled gramatiky uprostřed PS a přečti si hned první stránku (podstatná jména) → pokračuj na cv. 1 v uč. str. 60 (přečti a přelož)

6) Podívejte se na video https://www.youtube.com/watch?v=Q991eORNGfw, ale jen do 3:40. Dál již NE! Zbytečně by vás to mátlo množstvím informací, které ještě nepotřebujete.

7) Tužkou vyplň v PS str.53/cv. 4. Ve čtvrtek ti ho pošlu vyplněné, aby sis ho mohl zkontrolovat. Podle úspěšnosti pak uděláme konzultaci po messengeru.