Videochat ze dne 22.10.

22.10.2020 10:19
PRŮBĚH VIDEOCHATU:
  1. PRÁCE S RUBÍNKOU (str.14 - písmeno S)
a) modrá slova vpravo nahoře - dospělý vyhláskuje, děti říkají slovo celé (nácvik sluchové syntézy)
b) slova s obrázky - vytleskat a vedle obrázku napsat "signály z vesmíru" 
                                př: SO -VA  .  . (dvě tečky), SLON  . (jedna tečka), ES-KY-MÁK  .  .  I (dvě tečky a svislá čára)
                              - vyhláskovat a určit, kde je S + ostatní hlásky (na začátku, uprostřed, na konci) ¨                            
                                viz dokument SLOVA K RUBÍNCE NA S
c) doplnění tajenky (slova s danými čísly dopsat do tajenky)
d) rodiče čtou slova pod sebou a děti hledají, nebo děti čtou slova a rodiče hledají a vybarvují
e) psaní S odshora doleva
 
2. PRÁCE SE SLABIKÁŘEM
str. 44
a) v básni zakroužkovat S
b)nakreslit jakékoliv zvíře na S
c)cv.1 - vybarvi, která slabika se hodí k obrázku a vybarvi ji
d)cv. 2 - trénovat čtení slov a spojit s obrázkerm
 
str.45
a)psaní S
b)cv.4 - trénovat čtení (KOMU TO JDE PO HLÁSKÁCH, ČTE PO HLÁSKÁCH, KOMU TO JDE PO SLABIKÁCH, ČTE PO SLABIKÁCH)
c)cv. 5 - zapsat slova a spojit s obrázkem
 
D.Ú.
a) dodělat Rubínku str.14
b) Slabikář - str.44, 45 - dodělat
c) Slabikář - 45/4 - čtení trénovat, budu zítra zkoušet
d) přiložený dokument OPIS SLOV - přečíst a přepsat slova do sešitu s linkami
                              

2. Opis slov.docx (12323)