Videochat ze dne 20.10.

20.10.2020 11:38
PRÁCE V PRŮBĚHU VIDEOCHATU (děti, které se videochatu zúčastnily, již mají splněno, ale čtení si mohou znovu zopakovat)
Práce ve Slabikáři
a) čtení vět na straně 41 (nácvik čtení, děti mohou číst i vícekrát)
b)str. 41 - dopsat svůj nákup + dokreslit nákup toho, co neumíme napsat
c) diktát vět: JE LÉTO
                     MÁMA PIJE
                     KÁJA MÁ LUK.
Napsat do sešitu s linkami.
 
D.Ú. -  ČTENÍ
SLABIKÁŘ str. 42 - tabulka se slovy (nácvik čtení)
 
MA HLEMÝŽĎ
D.Ú. str. 37
 
POČETNÍK
D.Ú - str. 5 - jeden sloupeček
 
KDO MÁ HOTOVO:
 
PRO POKROČILÉ MATIKÁŘE (počítání do deseti)