Videochat ze 4.11. - Nácvik čtení + ukázka, jak psát diktáty

04.11.2020 10:20
PRŮBĚH VIDEOCHATU:
 
UČÍME SE ČÍST (PEJSEK A KOČIČKA)
 1. Práce s Učíme se číst str. 25, 26
 2. Zadání úkolu - Opakování písmene L (Učíme se číst - str. 27 - psaní + níácvik čtení)
 3. Zadání úkolu - nácvik čtení vět (Učíme se číst str. 28)
Stranu 28 budu zkoušet ze čtení dobrovolníky ZÍTRA NA ZNÁMKY !
 
ČTENÍ V DOKUMENTECH V TEAMSU
 1. PÍSMENO Č - VĚTY A OBRÁZKY - společné čtení, vyhledávání správných vět, ukázka podtrhávání v počítači)
 2. VĚTY S PÍSMENEM M, VĚTY S PÍSMENEM T, VĚTY S PÍSMENEM J - společné čtení
 3. SLOVA S DVOJHLÁSKOU OU, AU - společné čtení
UKÁZKA PRÁCE ( s dokumenty DIKTÁT 1, 2, 3, 4, ....)
 • dokumenty pošlu zvlášť v samostatném zadání
 • součástí dokumentů bude i informace, jak s dokumenty  DIKTÁT 1, 2, 3... pracovat 
 • procvičování diktátů bez pomoci dospělého
 • jak si mohou děti pomoci, když jim dělá problém psát diktát a slyšet při tom všechny hlásky
 • každý den alespoň 5 slov
 
DOMÁCÍ ÚKOLY:
 1. UČÍME SE ČÍST - dodělat str. 26, 27
 2. UČÍME SE ČÍST - nácvik čtení na známky str. 28
 3. dokument  PÍSMENO Č - VĚTY A OBRÁZKY - opakování čtení, výběr správné věty
DLOUHODOBĚJŠÍ DOMÁCÍ ÚKOLY (do 9.11) - NÁCVIK ČTENÍ
 1. dokumenty VĚTY S PÍSMENEM M, T, J, B - opakování čtení
 2. dokument SLOVA S DVOJHLÁSKOU - nácvik čtení slov s OU, AU dohromady (stačí prvních pár slov procvičit)