Videochat 6.11. - čtení + psaní slov (diktát) + MA

06.11.2020 12:26
PRŮBĚH VIDEOCHATU:
 
1.UČÍME SE ČÍST
 • str. 29 - 31 kontrola splnění domácí přípravy (čtení na známky)
 • str. 32 - 33 - písmeno N
 • doplnění písmene N (dbát na správné tahy, držení tužky)
 • čtení otázek s odpověďmi
 • zadání domácího úkolu (32/3, 33 - 35)
 
2.DIKTÁT SLOV S TAJENKOU 
Dokumenty:
DIKTÁT V HODINĚ - JMÉNA DĚTÍ 1
DIKTÁT V HODINĚ - JMÉNA DĚTÍ 2
DIKTÁT V HODINĚ  - JMÉNA DĚTÍ 1- řešení)
 • vybrané děti řeknou název obrázku (př: MÁJA)
 • slovo si vyhláskují (M - Á - J - A)
 • všichni slovo napíšou (MÁJA)
 • všichni podle čísla pod obrázkem zakroužkují dané písmeno (3.  =   MÁJA)
 • ze slov, která děti napsaly jako diktát podle daných obrázků, vypíšeme zakroužkovaná písmena a vznikne nové slovo, které napíšeme (nápověda pro dospělé viz dokument DIKTÁT V HODINĚ - JMÉNA DĚTÍ 1 - řešení
3.MATEMATIKA  "HLEMÝŽĎ"
str. 40/1 - společně 1 slovní úlohu
Domácí úkol - 40 - 41 - Psaní čísla 7
 
 
DOMÁCÍ ÚKOL:
 
UČÍME SE ČÍST 
str. 32 - nácvik čtení
str. 32/3 
 • vyhledávání postav z pohádek (Pozor na slovo KRÁLOVNA , ta v sobě skrývá i slovo KRÁL)
 • psaní slov na linky vedle osmisměrky
str. 33 
 • nácvik čtení + psaní odpovědí na linky vedle obrázků
 • obrázky mohou vybarvit
str. 34 - 35
 • nácvik, trénink čtení (v pondělí budu zkoušet)
 • slova, která do řádku nepatří, vypsat na linky ve cvičení 34/2
 • říci si, proč daná slova k těm ostatním NEPATŘÍ?
 
MATEMATIKA "HLEMÝŽĎ" str. 40 - 41
40/2, 3, 4 
 • příklady, kde chybí druhý sčítanec př: 3 + __  = 6 můžeme doprovázet slovy: "MÁŠ 3. KOLIK PŘIDÁŠ, ABYS MĚL 6?"
str. 41
psaní čísla 7 (správné držení tužky, lokty na stole, správné tahy při psaní číslic) - DO ÚTERÝ 10.11.
 
 
PSANÍ 5 SLOV 
viz dokument DIKTÁTY 3
 • do linkovaného sešitu
 • kdo chce, může si udělat i dokumenty další (viz DIKTÁTY 3, 4, 5...), záleží na dítěti
 • nebo mohou dospělí dítěti nadiktovat pidle svého vlastní slova
TÝDENNÍ ÚKOL (od  30.10 - 9.11)
 
ČTENÍ VĚT NA ZNÁMKY
dokumenty VĚTY S PÍSMENEM T, J, B, K, L, P
Zkoušení dobrovolníků nebo namátkou, ale bez známkování. Pokud bude dobrovolník nebo namátkou vybraný na jedničku, dostane ji.
Zkoušet na známky budu přes poslaná videa, nebo přes videochat od středy 11.11.