VIDEOCHAT 10.11. - čtení + diktát + diktát příkladů

10.11.2020 10:20
PRŮBĚH VIDEOCHATU:
 1. UČÍME SE ČÍST str. 36 - 37 - čtení
 2. UČÍME SE ČÍST str. 38 - psaní odpovědí ANO, NE (reakce na věty na straně 37)
 3. UČÍME SE ČÍST str. 38 - 40 - domácí úkol (čtení, psaní, kreslení, vybarvování, dodělávání básně PACI, PACI, PACIČKY, TÁTA KOUPIL BOTIČKY A MAMINKA PÁSEK - to stačí)
 4. dokument DIKTÁT V HODINĚ - JMÉNA DĚTÍ 4 - vypsat 6 slov do linkovaného sešitu + zakroužkovat písmeno, vznikne jméno, napsat jméno
 5. dokument VYPIŠ, CO PATŘÍ K DANÝM SLOVŮM - ukázka práce s dokumentem (do pondělí 16.11)
 6. MA "HLEMÝŽĎ" str. 42 - 43 - vysvětlení práce + zadání D.ú.
 7. Diktát příkladů na sčítání a odčítání do 7 (Pavla, Nela, Kačka, Agátka diktovaly své vymyšlené příklady dětem, ty je zapisovaly do linkovaného sešitu)
 
DOMÁCÍ ÚKOLY:
 1. UČÍME SE ČÍST str. 38 - 40 - čtení, psaní, kreslení, vybarvování, dopisování říkanky)
 2. MA "HLEMÝŽĎ" str. 42 - 43 - dodělat
 3. dokument DIKTÁTY 4, 5, 6, ......do linkovaného sešitu psát slova podle obrázků (mělo by to vyjít každý den jeden diktát)
 4. dokumenty a info k dlouhodobějším úkolům pošlu ve zvláštním zadání