Vánoční prodejní výstava

21.11.2018 20:04

Ve čtvrtek 29.11.2018, 16.30 – 18.00 hod., se v naší škole koná Vánoční prodejní výstava adventních věnců a dalších vánočních dekorací, součástí výstavy bude i vystoupení žáků 2. – 9. tříd pod vedením p. učitelek P. Havlíčkové, R. Dobíhalové, M. Vokálové a R. Vrbatové. Zajištěno je i malé pohoštění, které připraví žáci 7. ročníků. Výrobky připravované doma mohou žáci přinášet od 26.11. do 28.11. Odevzdají je v učebně č. 16, v  7.45 – 8.00 hod.

 Těšíme se na Vaši návštěvu v prostorách tělocvičny ZŠ Vlašim Sídliště.