úkoly do 15. 5. Čj

11.05.2020 11:48

UČEBNICE: Úvod do slovních druhů, str. 90 - umět vyjmenovat sl. druhy zpaměti, vědět, jaké číslo má který slovní druh.( př.: 1 - podstatná jména, 5 - slovesa apod.), při učení můžete využít YouTube- Slovní druhy a podstatná jména 2.třída(učitsláskou), popříp. Učíme se doma- český jazyk (lekce 2) -slovní druhy-podsatná jména- 2. třída. PRAC.SEŠIT: str. 19, 20. ČÍTANKA: str. 125-126 přečíst a odpovědět na otázky.