Třídní schůzka - shrnutí

26.11.2020 20:34

Průběh třídní schůzky – shrnutí

1.Akce:

Mikuláš  

 • Děti v nejbližší době přinesou 50 Kč – peníze mi odevzdají „ z ruky do ruky“, do notýsku jim napíšu, že odevzdaly
 • Za vybrané peníze mamky (p. Novotná, p. Holíková) koupí ovoce, sladkosti a připraví balíčky se jmenovkami
 • Balíčky mi mamky dopraví do školy nejpozději ve čtvrtek 3.12. odpoledne
 • Mikuláš bude jenom jako, příští rok si ho užijí víc
 • PROSÍM, POSÍLEJTE PO DĚTECH PENÍZE, DĚKUJI

 

Vánoce ve škole

 • Stromek nám zajistí Smítkovi během příštího týdne, děkuji
 • Dárky – děti si budou losovat jméno toho, komu něco malého pořídí, pěkně zabalí a se jmenovkou dají ke mně (pokud je budou nosit dřív), nebo rovnou pod stromeček (pokud je přinesou až na ten poslední den). Pokud bude chtít dítě pořídit dárek i někomu jinému, po dohodě s rodičem to může udělat. Pokud bude chtít pořídit i více dětem, opět to nechávám na vašem rozhodnutí. Důležité je, aby KAŽDÉ dítě alespoň nějaký dáreček dostalo.
 • Paní Tlustošová nám dodá bločky (děkuji), mohu je zabalit dětem pod stromeček taktéž
 • Poslední den besídka – posezení s cukrovíčkem, s povídáním o Ježíškovi, s vánočními pohádkami a se zpíváním (když nám to zpívání dovolí)

 

Zdobení stromečků

akce Domečku někdy v průběhu prosince

 

Sběr

Kdo mi ještě nedal info o sběru (kolik kg jste přinesli), prosím, dodejte do soukromých zpráv WA. Děkuji. Musím odevzdat paní zástupkyni.

Na jaře bude další sběrová akce, shromažďujte, prosím, papír. Sběr je hodnocen a třída, která přinesla nejvíce, bývá odměněna (návštěvou kina, spolufinancováním výletu…). Toto se týká i jednotlivců.

 

Příspěvek na SRPZŠ

 • 300 Kč

Peníze se převedou z vaší školní pokladny. Z toho se financují akce školy, knihy do školní knihovny, SCIO testy, nákup sportovního náčiní, dresy, každoroční zdravotnické kurzy, aj. Zkontrolujte si, prosím, zda na školní pokladně máte dost peněz, aby se oněch 300 Kč mohlo bez problémů používat. Děkuji

 

Volba třídního důvěrníka

Třídním důvěrníkem bude paní Michaela Řejhová. A přemluvila jsem také paní Simonu Holíkovou. Tímto jim děkuji za ochotu.

 

Bruslení a plavání - zatím nic nevím. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet.

Ředitelská volna před Vánoci – dodám info, zda nějaká budou, včas.

 

 

 2. Výuka, vzdělávání, chování dětí:

 

Atmosféra ve třídě – POHODA

Děti jsou ve většině případů pracovité, o přestávkách si hraji, v hodinách jsou aktivní, jsem s nimi spokojená.

V době distanční výuky jste s nimi, milí rodiče, prarodiče, tety a strejdové,  opravdu dřeli, děti pracovaly dobře.

 

Věci v lavicích

 • Věci budou mít v lavicích, domů si v průběhu týdne budou brát jen úkoly
 • V pátek si budou děti brát domů PS + linkované sešity (přes víkend mohou rodiče prohlédnout, zkontrolovat)
 • V pondělí nezapomenout přinést zpátky
 • Věci z Aj si děti po tom, co doma udělaly úkol, přinesou do školy a uloží do skříně ve třídě, která je k tomu určena. Každou středu si je budou před hodinou angličtiny rozdávat
 • PROSÍM, ZKONTROLUJTE PENÁLY, NĚKTERÉ DĚTI MAJÍ JEN JEDNU TUŽKU A JEŠTĚ ZLOMENOU. Pořiďte jim alespoň 4 tužky. Děkuji

 

 

Linkované sešity

 • Děti mají 2 linkované sešity D a Š (domácí a školní), které mají uložené u mě (MA + ČJ dohromady)
 • Mohou mít i svůj pro doma (na domácí procvičování). Ten mi mohou ukázat, pokud se budou chtít pochlubit, nebo si to nechají doma na procvičování
 • Některé děti píší do sešitu a vynechávají velké plochy volného místa. Když bude možné natrénujte s dětmi, jak se šetří místo v sešitu. Já s nimi budu ve škole trénovat taktéž.

 

 

NEDĚLAT PRÁCI NAVÍC

 • Práci navíc jen ve vašich koupených osobních pracovních sešitech
 • NEPLATÍ PRO BAREVNÉ POČÍTÁNÍ (vybarvovat si stránky dál mohou)
 • POČETNÍK (jen cvičení, kde se objevuje číslo, které dítě umí psát ze školy)

Pokud jsme se ještě neučili psát danou cifru, nechci, aby děti dělaly dopředu, protože by se mohly naučit špatné tahy cifry. A to už se pak hůř odnaučuje.

 

Jídelna

 • Možnost odvolávat obědy přes internet

 

Zkoušení čtení

 • Pokaždé nestíhám vyzkoušet, ale na to se nespoléhejte, mohu zkoušet v pozdějších dnech, a to všechno čtení, co děti mají umět
 • Děti čtou u mě u stolu, ostatní mají jinou práci
 • MŮŽETE I NADÁLE POSÍLAT VIDEA, UŠETŘÍ MI TO ČAS PRO DĚTI, KTERÉ POTŘEBUJÍ VE ŠKOLE SE ČTENÍM POMOCI

 

 

 

 

Domácí úkoly

 • Domácí úkoly jsou pro vás i pro mě zpětnou vazbou, jak děti rozumí učivu
 • kdyby děti nestíhaly, dejte vědět, co jim nejde, čemu nerozumí, ať můžu znovu vysvětlit
 • pokud nestihnou udělat úkol kvůli nenadálým okolnostem (návštěva, nevolnost, zapomenutí…), dítě se omluví a úkol dodělá v průběhu dalších dní
 • Nedávám pět stránek, dvě mohou být, pokud tam není příliš cvičení
 • Každý den číst alespoň 5 vět
 • Pokud mají za dom. úkol čtení, tak ještě alespoň 5 slov psaní do svého osobního domácího sešitu

 

Opravy prací

ČJ – pokud je ve slově chyba, zakroužkuji celé slovo červeně, dítě opraví tak, že napíše správně slovo hned vedle, (nebo až dolů pod cvičení, a to bude platit, až budeme psát delší diktáty, nebo delší opisy a přepisy)

MA – špatný výsledek zakroužkuji, dítě opraví vedle kroužku

 • Jakoukoliv práci, ze které je dítě známkováno, si děti berou domů ke kontrole rodičů (i opravy může udělat za dohledu rodičů)

 

Seznam knih

Na začátku prosince vám jako inspiraci pošlu doporučenou literaturu - seznam knih, které by děti mohly číst v průběhu 1. a 2. ročníku. 

 

Možná změna rozvrhu

 • od příštího pondělí, a to jen v příchodech do budovy a v konci výuky. Bližší info dodám během víkendu

 

Čtenářské sešity

 • ve druhém pololetí, až se naučí číst i malá písmena (od ledna?)
 • velké linkované sešity (někdy mívaly i s tvrdými deskami)
 • způsob zápisu o přečtené knize bude jednotný a pravidla dodám během prosince
 • do té doby je náhradou čtenářského sešitu Lavičník (Deník)

 

 

Pokud se mnou o svém dítěti budete chtít hovořit soukromě, můžete volat následující pracovní dny každé odpoledne do šesti hodin běžným voláním, i přes WA. S některými rodiči budu chtít mluvit osobně, ale těm se ozvu sama.

Děkuji za pozornost i za WA zprávy o účasti.