Společné podnikání na ZŠ Sídliště

12.03.2019 09:45

Žáci 5. ročníků se účastní finančního vzdělávacího programu Abeceda peněz, ve kterém je možno nechat dětem nahlédnout do světa podnikání. Hravou cestou získají jedinečnou příležitost naučit se přemýšlet o vlastních financích, podnikání, o společné práci a zodpovědnosti vůči sobě i ostatním.

Tento projekt probíhá ve spolupráci s Českou spořitelnou, od které třídy obdržely počáteční kapitál na realizaci svých nápadů. Nejprve ČS připravila ve škole zábavnou přednášku k základům finanční gramotnosti, a pak byli všichni pozváni na pobočku, kde proběhla interaktivní exkurze.

Nyní zavedené firmy realizují podnikatelský plán - vymýšlí a vyrábí produkty nebo služby.

Projekt bude končit jarmarkem, na kterém žáci své výrobky (služby) budou prodávat. Výdělek z celé akce si mohou ponechat a utratit dle svého uvážení.

Velikonoční jarmark bude probíhat 2.4.2019 od 13 do 17 hodin před Českou spořitelnou. Jste všichni srdečně zváni.

D.B., R.S.