Skupiny na výuku AJ

24.09.2020 15:13

V prvním zářijovém týdnu proběhlo rozdělení dětí ze tříd 3.A a 3.B do jazykové a nejazykových skupin na výuku anglického jazyka (původní červnový termín nebylo možné realizovat vzhledem k nepříznivé celorepublikové situaci kvůli onemocnění Covid-19). Toto rozdělení proběhlo na základě písemného rozřazovacího testu, ústního pohovoru a konzultace s třídními učitelkami. V budoucnu je možné v individuálních případech konzultovat s vyučujícími přestup žáka z jazykové do nejazykové skupiny a naopak (např. v případě projevení nadání nebo pomalejšího tempa).