Sázavský klášter

16.10.2018 16:00

V pondělí 15.10. se naše třída spolu se 7.A zúčastnila dějepisné exkurze. Tentokrát jsme návštívili významnou památku - Sázavský klášter. Celým areálem kláštera nás provázel vynikající pan průvodce, který  velice poutavě a přiměřeně věku žáků je seznámil s historií kláštera, s osobností svatého Prokopa a s českými dějinami. Navštívili jsme i zdejší kostel a udělali jsme si krátkou procházku ke studánce Vosovka, kde se žáci seznámili s některými Prokopskými legendami.